HUNGARIAN PAPER MUSEUM Minden, ami papír... 1310-2016

Nyitva: hétfőtől - péntekig 8-16 óráig

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 46.
www.facebook.com/papirmuzeum
+36 30 638 2657
papirmuzeum@gmail.com

Tisztelt  Olvasóink!
A Papíripar LXVII. évfolyamának 1–2. összevont, tavaszi számának néhány érdekes cikkében ismét beszámolunk a nagyvilág papíripari újdonságairól. Többek között a világ elsõ karton borospalackjáról, a Toscotec optimalizált tissue-anyagelõkészítõ rendszerérõl, újfajta könyvnyomó papírokról, az első FibreFlow rostanyag előállító dobról és tintasugaras matt papírok új generációjáról.  Közöljük a Magyar Papírmúzeum őszi programjait. In memoriam oldalainkon megemlékezünk Hernádi Sándor papírmérnökrõl. Könyvajánló rovatunkban hírt adunk a Modernkori valcolás címû könyv megjelenésérõl. A Creativeworld-ről szóló cikkben bemutatjuk az ebben az évben ismét megrendezett frankfurti nemzetközi kiállítás papíripari újdonságait. Kiállítás rovatunkban beszámolunk a Magyar Papírmúzeum tavaszi időszaki kiállításairól és a XXI. századi csomagolás témakörével foglalkozó konferenciájáról. Ismertetjük a maradandó értékû iratok állományvédelmének legfontosabb levéltári elõírásait és gyakorlatát. Jubileum oldalainkon a Nyíregyházi Dunapack Kft. 50 éves fennállásának alkalmából közlünk a gyár történetét bemutató cikket. Emlékőrző rovatunkban Erdei Bálint papírfeldolgozó-ipari vegyészmérnök szakmai életútjáról készített interjút közöljük.  
    A szerkesztő bizottság nevében kellemes tavaszi-nyári idõtöltést kíván a Papíripar olvasásához!

Dunaújváros, 2023. május

Pelbárt Jenő

főszerkesztő

Tisztelt  Olvasóink!

A Papíripar LXVII. évfolyamának 3–4. összevont, őszi számának Emlékőrző rovatában a 100 éves Csepeli Papírgyár (1923–2023) történetének fontosabb fejezeteit ismertetjük.  A Csepeli Papírgyár jogelődjének története 1908-ban kezdődött, amikor Neményi József és testvére az Erzsébetfalvai Közmûhelytelep Rt. területén megalapította a Neményi Testvérek Közkereseti Társaságot. A Neményi Testvérek Nyomdai Műintézete és Dobozgyára századeleji, kisipari, családi vállalkozás volt. A hullám- és tarkapapírt, dobozokat és nyomtatványokat gyártó, papírfeldolgozó-ipari kisüzemet 1923-ban Csepelre költöztették, papírgyári vállalattá alakult és létrejött a Neményi Testvérek Papírgyár Rt. Elsõ, Voith gyártmányú, síkszitás papírgépe 1924-ben kezdte meg működését. Ezt követte 1928-ban a 2., majd 1930-ban a Wagner típusú 3. önlevevő papírgép, 1932-ben a 4. Voith gyátmányú hengerszitás papírgép, 1959-ben az új 4. papírgép, 1960-ban az 7. papírgép és 1966-ban az új 6. papírgép. Száz éves mûkõdése során a NEPART kis és nagy liliomos vízjelek író-nyomó papírokban, színes, kulőr nyomtatványpapírokban jelentek meg és termékeit széles körben használták határon innen és túl. A Csepeli Papírgyár többek között gyártott csomagolópapírt, nátronpapírt, rotációs újság-nyomópapírt, pergamenpótlót, pergamynt, hullám- és tapétapapírt. Idei őszi számunkban errõl a jelentõs papíripari tevékenységrõl, a Papíripari Vállalat egykori törzsgyáráról  emlékezünk meg  a XX–XXI. századi jogutód Dunapack Kft. jelenéig.  

A szerkesztő bizottság és Szőke András lektor nevében kellemes őszi időtöltést kíván a Papíripar olvasásához.

Dunaújváros, 2023. szeptember

Pelbárt Jenő

főszerkesztő

 

 

Tisztelt  Olvasóink!
 
A Papíripar LXVII. évfolyamának 3–4. összevont, õszi számának Emlékõrzõ rovatában a 100 éves Csepeli Papírgyár (1923–2023) történetének fontosabb fejezeteit ismertetjük.  
A Csepeli Papírgyár jogelõdjének története 1908-ban kez-dõdött, amikor Neményi József és testvére az Erzsébetfalvai Közmûhelytelep Rt. területén megalapította a Neményi Test-vérek Közkereseti Társaságot. A Neményi Testvérek Nyomdai Mûintézete és Dobozgyára századeleji, kisipari, családi vállal-kozás volt. A hullám- és tarkapapírt, dobozokat és nyomtat-ványokat gyártó, papírfeldolgozó-ipari kisüzemet 1923-ban Csepelre költöztették, papírgyári vállalattá alakult és létrejött a 

 

2023. évi számok


TARTALOM

3-8 Trischler Ferenc: Hírek a nagyvilágból
8 Őszi programajánló
9-14 Térpál Sándor: Hernádi Sándor emlékére (1941–2022)
15-16 Persovits József: Modernkori valcolás – A PNYME vándorgyűlések krónikája 1993–2021
17-20 Harrach Orsolya: A Frankfurt Creativeworld-ön jártunk
21-22 Dr. Buncsák Katalin Julianna: Időszaki kiállítások a Magyar Papírmúzeumban
23-28 P. Holl Adrien: Maradandó értékû iratok állományvédelme
29-34 Varga Violetta: Fél évszázad mérföldkövei Nyíregyházán
35-48 Pelbárt Jenő: Negyvenöt dolgos év Csepeltől Nyíregyházáig a papírfeldolgozó-iparban – Interjú Erdei Bálint papíripari vegyészmérnökkel

 

TARTALOM

3-48 Pelbárt Jenő: A Neményi Rt.-tõl a Dunapack Kft.-ig (1923–2023) – Fejezetek a  százéves Csepeli Papírgyár történetéből

TARTALOM
 
Pelbárt Jenõ: A Neményi Rt.-tõl a Dunapack Kft.-ig (1923–2023) – Fejezetek a  százéves Csepeli Papírgyár történetébõl