HUNGARIAN PAPER MUSEUM Minden, ami papír... 1310-2016

Nyitva: hétfőtől - péntekig 8-16 óráig

2400 Dunaújváros, Papírgyári út 46.
www.facebook.com/papirmuzeum
+36 30 638 2657
papirmuzeum@gmail.com

Museum

KALANDOS PAPÍRTÖRTÉNET  1000 négyzetméteren

Fogadótér

Kiállítótér

Múzeumpedagógiai terem

PAPÍRmúzeum

A Magyar Papírmúzeum gyűjteményi anyaga sokrétű, felöleli és bemutatja mind az egyetemes, mind a magyar papír- és vízjeltörténet minden korszakát. A múzeumnak végre van állandó helye: Hamburger Hungária Kft. Látogatóközpont - Magyar Papírmúzeum H-2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46.
Az egyetemes papír- és vízjeltörténet főbb részei: 
    kínai papír, papírkészítés/gyártás,
    arab papír, papírkészítés/gyártás,
    európai papír, papírkészítés/gyártás,
    alapanyag történet,
    papírmalom, papírgyár történet,
    papírgép történet,
    papírtermék történet,
    papírfeldolgozás, papírkereskedelem,
    vízjelkészítés/gyártás, vízjeltípusok,
    vízjelszimbolika, 
    egyetemes vízjeltörténet.
A magyar papír- és vízjeltörténet főbb részei:
    magyar papírmalom történet,
    magyar papírkészítők, 
    magyar kézműves papírkészítés,
    magyar papírgyárak, papírgyártás,
    magyar papírfeldolgozás, termékek,
    magyar papírkereskedelem,
    magyar vízjeltörténet,
    magyar vízjelkészítési technikák, 
    magyar vízjelszimbolika, 
    magyar filigranológia történet,
  különgyűjteményi kiállítások (oklevél, okirat, okmány, útlevél, értékcikk, értékpapír, részvény, kötvény, váltó, bankjegy, sorsjegy,       számla, kisnyomtatvány, bélyeg előtti levél, boríték, levelezőlap, levélpapír, plakát, könyv, térkép történet),
    környezetvédelem.
Időszaki kiállítások
A Magyar Papírmúzeum negyedévenként változó tartalmú időszaki kiállításokat rendez.
Ilyenek többek között: 
    papírművészek kiállításai (hazai és külföldi),
    kortárs könyvművészeti kiállítások (művészkönyvek),
    papíripari és papírkereskedelmi cégek kiállításai,  
    restaurátorművészek tematikus kiállításai,
    képzőművészeti kiállítások (grafikák, metszetek, képek),
    különgyűjteményi kiállítások (térkép, értékpapír, plakát),
    ritka és különleges papíralapú emlékek kiállításai,
    évfordulós kiállítások,
    európai papírmúzeumok válogatásai (olasz, cseh, lengyel),
    hazai múzeumok papíremlék kiállításai,
    magángyűjtők kiállításai (szükségpénz, lottó, zárjegy),
    könyvbemutatók, könyvkiállítások,
    nyomdatechnikai bemutatók, újdonságok, gépek,
    modern kisnyomtatványok kiállítása, termékbemutatók.
Vándorkiállítási program
    a múzeum tevékenységi körének,
    a múzeum állandó kiállítási egységeinek,
    a múzeum vízjelrajz-kollekciójának,
    a múzeum különgyűjteményeinek
    bemutatása és népszerűsítése itthon és külföldön. 
Jelenleg mintegy 1250 digitalizált vízjel, 30 ezer adatát lehet kutatni. A vízjel adatbank jelenleg két fő témakörből épül fel: 
    európai vízjelek rekonstruált vízjelrajzai,
    magyar vízjelek rekonstruált vízjelrajzai. 
A DMVA létrehozásának célja a magyar vízjelkincs digitális megjelenítése, digitális tárolása, megőrzése és az interaktív hasznosítás biztosítása volt. A vízjelek kor- eredetiség- és helymeghatározó szerepüknél fogva az ipar- és a gazdaság-történet, a történelem, a kultúra, az oktatás, a művészet- és a művelődéstörténet valamennyi tudományága számára nélkülözhetetlen és hasznos forrásként szolgálnak. A DMVA nemzetközi adatbázis jellegét hazánk történelmileg meghatározott geopolitikai helyzete, a papíralapú emlékeink között fennmaradt sokezer magyar és európai vízjel sokfélesége adja. 
Múzeumpedagógia
A Magyar Papírmúzeum múzeumpedagógiai tevékenységének főbb  irányai: 
    hagyományos múzeumpedagógiai foglalkozások,
    rendhagyó történelem órák,
    rendhagyó technika történeti órák,
    kihelyezett rajzórák,
    kreatív foglalkozások, 
    kézműves foglalkozások,
    ismeretterjesztő játékok,
    interaktív tárlatvezetések,
    papíripari vetélkedők,
    vízjelkutatási pályázatok, 
    papírmerítés,
    papírhajtogatás, vágás, ragasztás,
    iskolai pedagógusok számára:
        múzeumpedagógiai módszertani oktatás,
        kihelyezett papír- és vízjeltörténeti előadások,
        egyéni és csoportos továbbképzési programok.
Oktatás
A Magyar Papírmúzeum elsősorban kutatási, oktatási, és élménynyújtási céllal gyűjt, konzervál, megőriz, dokumentál, ismeretet terjeszt, kommunikál, informál, és kiállít. A múzeumi oktatási tevékenység szintjei: 
diák oktatás: korosztálynak megfelelő differenciálással, egyetemes papírtörténet, magyar papírtörténet, egyetemes  vízjeltörténet, magyar vízjeltörténet, papírmalom történet, papírgyártás történet, papírkereskedelem történet,
felnőtt oktatás: papír- és vízjeltörténeti előadások, kurzusok, tanfolyamok.
Kutatás
A múzeumban a kutatók rendelkezésére áll:
    papíripari szakkönyvtár,
    Digitális Magyar Vízjel Adatbank,
    kutatószoba,
    tudományos folyóirat: Magyar Vízjel, Papíripar
    szakmai kiadványok,
    ismeretterjesztő kiadványok és könyvek, 
    papír- és vízjeltörténeti szakkönyvek,
    vízjelkatalógusok,
    szakemberek: 
MAPAVIT - Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság